Organisatie-inrichting

Een logische organisatie-inrichting voor duidelijkheid en ruimte voor groei

In iedere fase van uw onderneming heeft u de gelegenheid de organisatie te ontwerpen, zoals u dat wilt. De situatie kan veranderen, zodat een nieuw ontwerp nodig is.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Een nieuwe afdelings-, management- en stafstructuur resulterend in een nieuw organogram
  • Een nieuwe manier van samenwerken zonder hiërarchische structuur en managers, resulterend in een dynamische teamstructuur
  • Een verschuiving van taken naar andere functies of het groeperen van taken in nieuwe functies, resulterend in aangepaste functieprofielen en een nieuw functiegebouw
  • Het werken met (tijdelijke) rollen en goede rolbeschrijvingen, zodat er meer flexibiliteit ontstaat wat medewerkers inhoudelijk aan taken doen
  • Duidelijke verwachtingen over wat er van medewerkers wordt verwacht en waar zij naartoe kunnen doorgroeien, resulterend in competentieprofielen met doelstellingen en loopbaanpaden

Als specialist met veel ervaring op dit vlak onderzoek ik voor u wat nodig is, ontwerp wat past en begeleid u bij de implementatie.

In mijn aanpak is veel ruimte voor medewerker-participatie. Er hoeft niet veel weerstand voor verandering te zijn als de onderstroom wordt meegenomen en er aangesloten wordt bij de behoeften van medewerkers. Bijvoorbeeld de behoefte aan duidelijkheid, transparantie, het kunnen inzetten van de eigen talenten, een goede klantbediening en de mogelijkheid om te groeien.

Klantcasussen:

  • Voor een Belgisch/Nederlandse adviesorganisatie in de top van de zakelijke markt heb ik de reorganisatie begeleid waarbij de adviseurs met klantgroepen (mkb, mid-corporate en corporate) gingen werken en er meer ruimte kwam voor advies en commercie door kennisintensieve taken te groeperen bij interne specialisten.

  • Voor een middelgroot familiebedrijf met de 3e generatie in de directie heb ik het MT en de staf gereorganiseerd. Op basis van gesprekken en assessments is een nieuwe MT-, staf- en afdelingsstructuur ontworpen en werd duidelijk welke managementkwaliteiten werden gemist. Ruim de helft van de 10 betrokkenen kreeg een andere (niet leidinggevende) functie binnen het bedrijf. Het MT werd teruggebracht naar 3 personen, waarvan 1 persoon nieuw werd geworven.
Scroll naar boven