Beloningsbeleid

Een beloningsbeleid dat modern, eerlijk, marktconform en betaalbaar is

Een goed beloningsbeleid voorkomt onvrede onder de medewerkers en ongewenst personeelsverloop.

In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk te voorkomen dat talentvolle medewerkers vertrekken, omdat zij ergens anders voor dezelfde functie en dezelfde inspanning meer kunnen verdienen.

Maar ook intern zijn logische verhoudingen in de hoogte van het salaris belangrijk om onvrede te voorkomen. Mijn doel is dat u zonder ongemakkelijk gevoel aan iedere medewerker in het team kan uitleggen waarom de een meer verdient dan de ander. Medewerkers begrijpen beloningsverschillen prima, zolang het maar objectief bepaald wordt en uitlegbaar is.

Bij het herijken en ontwerpen van het beloningsbeleid, inclusief eventueel een bonusstructuur, maak ik – als associate-partner – gebruik van de functiewaarderingsmethode FIS en de uitgebreide salarisbenchmark voor het MKB van Schuurman HR-Advies.

Klantcasussen:

  • Voor een familiebedrijf met een 5-koppige directie en 250 medewerkers heb ik alle 40 functies beschreven en gewaardeerd, nieuwe salarisschalen ontworpen, de nieuwe salarisstructuur ge├»mplementeerd, de communicatie met de OR verzorgd en alle managers getraind om met de nieuwe belonings- en beoordelingsmethode te werken.

  • Voor een landelijk werkende adviesorganisatie met 150 buitendienstadviseurs heb ik de variabele beloning afgebouwd en nieuwe marktconforme salarisschalen ontworpen op basis van 100% vast salaris. Financieel is doorgerekend wat de consequenties zijn voor de individuele buitendienstadviseurs en de loonsom van het bedrijf. Er is een zorgvuldige en rechtvaardige afbouwregeling afgesproken, waarbij goede prestaties nog steeds lonen.
Scroll naar boven